คือเลือดเนื้อ พันผูก ลูกแม่เดียว

รวมใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

เพราะเราเป็นแม่เดียวกัน

คือ ” แม่โจ้ ”

admin kasetmaejo.com