หมวดหมู่: Uncategorized

บริษัท เอกะฮอร์ติโปร จำกัด เมล็ดพันธุ์ผัก


เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อเกษตรกร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปี 2566 (แม่โจ้ รุ่น 88)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งแม่โจ้ สันทราย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าเรียนในปี 2566 ได้ไปทำความรู้จักกับกับพีน้องชาวสันทราย และ นายอำเภอสันทราย เปลี่่ยนสถานที่จากที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นลานกิจกรรมของเทศบาลเมืองสันทรายหลวง ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี มีทั้งที่ประทับใจ และไม่ประทับใจ เสียงบ่น อีกมากมาย ก็ว่ากันไป นะครับ เปลี่ยนไปตามสมัยตามกาลเวลาครับ แม่โจ้กลายเป็นตำนานไปแล้วครับ

ครั้งหนึ่งของแม่โจ้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เมื่อนักศึกษาที่เรียนแม่โจ้หลักสูตรต่อเนื่อง เรียน 2 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่เนื่องจากมีสถานการที่อยู่ในระหว่างโรคติดต่อ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ พร้อมกับมีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วร้องขอที่จะขอเข้ารับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ขอรุ่นที่จบแม่โจ้ รุ่นที่ 85) ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และการจัดการแลกเปลี่่่่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้ขึ้น โดยใช้เวลา หนึ่งวัน เท่านั้น รายละเอียดมีให้ติดตามในเวป ของสมาคมฯ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม แม่โจ้ครับ