Author: admin

ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รุ่น 55 ปี 2533

อาคารชูติวัตร์ แม่โจ้

อาคารชูติวัตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 เมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ยุคสมัยอาจารย์ไสว ชูติวัตร ยังเป็นอาจารย์ใหญ่ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ภาพในอดีต

เกษตรแม่โจ้ 100 ปี

โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่วมกับ บริษัทช้างทองแลนด์ สเคบ จำกัด ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน การออกแบบการดูแลภูมิทัศน์ของนักศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิษย์เก่าสู่นักศึกษารุ่นปัจจุบัน

เชื่อมต่อกับเรา kasetmaejo.com

ฝากร้าน และช่วยประชาสัมพันธ์ กิจการ ห้างร้าน กรุณาเชื่อมต่อกับเราได้ครับ

1.บริษัท เอสซีอะโกรเทค จำกัด

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาลไท น้ำตาลมะพร้าว

3.เอกะ ฮอร์ติโปร จำกัดเมล็ดพันธุ์

2560/2562 MJ55/FT7

เมื่อเพื่อนๆ ได้มาเจอกัน ทำให้ทุกคนรู้ศึกได้กลับมาเป็นนักศึกษาในสมัยเรียนที่แม่โจ้ กว่า 27 ปี ความรู้ศึกยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ มีภรรยา สามี และลูกๆ หลานๆ ติดตามมาด้วย ผมสังเกตุเห็นหลาน ๆ มองคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีความสุขเมื่อเจอเพื่อนเก่า พูดคุย เสียงดัง ภาษาที่ใช้ก็เป็นสมัยพ่อขุนรามฯ ผมอยากบอกลูกๆ หลานๆ เหล่านั้นว่า นี่คือสังคมของแม่โจ้ครับ เพื่อนกันตลอดไป ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตาม……


แถวหลังจากซ้ายมือ: 1สมเกรียติ: 2นก: 3อ้อยใหญ่: 4บำรุง: 5พิชิต: 6ตี๋: 7ผวย: 8ยงค์: 9แจ๊ด: 10ทอง แถวหน้าจากซ้ายมือ: 1จิ๋ม: 2นุช(จันทิมา): 3เอื้อง: 4อ๊อด: 5อ้อยเล็ก: 6ต้อยติ่ง: 7ม็อค (แม่โจ้ 55 ที่ สุพรรณบุรี 2560)

จากซ้ายมือ: 1พิชิต: 2แจ๊ด: 3ตี๋: 4อ๊อด: 5นุช(ฉวีวรรณ): 6อ้อยเล็ก: 7อ้อยใหญ่: 8ม็อค: 9นุช(จันทิมา): 10บำรุง: 11จิ๋ม: 12ทอง (แม่โจ้ 55 ที่ หนองคาย 2562)

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

งานหนักไม่เคยฆ่าคน ใครที่ตายเพราะงานหนัก ครูจะสร้างอนุสาวรีย์ ไว้ให้ในแม่โจ้ ” เป็นคำกล่าวให้โอวาทของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ (อาจารย์บุญศรี วังซ้าย) เนื่องในโอกาส วันไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2497 ที่อาคารหอประชุมชูติวัตร หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู ในวันนั้น โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในวันดังกล่าวจำนวน หลายร้อยคน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 221 คน (แม่โจ้ รุ่น 20) ที่เพิ่งจะผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเป็นเวลา 5 วัน และได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า “เห็นใจ เข้าใจ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของนักเรียนแม่โจ้ทุกคน นักเรียนทั้งหมดนี้พร้อมที่จะเผชิญงานหนักทุกอย่าง ความรับผิดชอบในการเรียน และการงานระหว่างการศึกษาต่อไป” (ธนิต มะลิสุวรรณ 2558 อนุสรณ์ 100 ปีชาตกาล อาจารย์บุญศรี สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ )

ฝู้เขียนได้สัมผัสกับ “วจนโอวาท (สมนึก แกล้ววิกย์กรรม แม่โจ้รุ่น 20)”เรื่องราวต่าง ๆ นี้ด้วยตัวเองแล้ว เมื่อครั้งเข้ามาเรียนที่แม่โจ้เมื่อปี 2533 (แม่โจ้ รุ่น 55)ได้ผ่านความทุกข์ยากด้วยกันเกิดความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันกินอยู่หลับนอน มีชีวิตประจำวันขณะเล่าเรียนเหมือนกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้สร้างความรักความสามัคคีในแม่โจ้รุ่น 55 ด้วยกันเอง รวมทั้งเรากับรุ่นพี่ เรากับรุ่นน้อง ส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากแม่โจ้ทุกคนมีความรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์เก่าแม่โจ้หลายๆ รุ่นในเวลาต่อมา ครับ ขอบคุณแม่โจ้ครับ…

หอระฆังแม่โจ้ รุ่น 55

เมื่อปี 2535 หลังจากเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และสำเร็จการศึกษาในปี 2535 ทางคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55 ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราจะสร้างอนุสรณ์อะไรให้กับสถาบันฯแห่งนี้ ได้รับคำตอบจากอาจารย์ คือสร้างหอระฆังที่บริเวณสระเกษตรสนาน แทนอันเดิมที่เก่า โดยโครงสร้างเป็นคลอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ หลายแสนบาท จึงได้เกิดอนุสรณ์สถาน หอระฆังแม่โจ้รุ่น 55 ขึ้น เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตั้งแต่นั้นมาครับ เป็นความภาคภูมิใจของรุ่น 55 มาจนถึงปัจจุบัน

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากสร้างแทนอันเดิมที่ชำรุด ในปี พศ. 2537

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ.2556

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ. 2565

อันเป็นที่เคารพบูชา

ถ้าพูดถึงลูกแม่โจ้ สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจ ของลูกๆ คือ ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับสถาบันแห่งนี้ครับ มีภาพถ่ายเมื่อหลายปีก่อนเทียบกับ ณ ปัจจุบััน 2564 ให้ทุกท่านครับ

จากหนังสือแม่โจ้ อนุสรณ์ ปี 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ในอดีต ปี 2533 (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ณ ปัจจุบัน ปี 2551 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

หลายปี ที่แล้ว ที่นี่แม่โจ้…

ภาพมุมสูงที่ถ่ายบริเวณหน้า วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 2499 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประมาณปี 2534 และในปัจจุบัน 2564 ในภาพ จากอดีต และมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่าย ปัจจุบัน แล้ว ยอมรับว่ามีการพัฒนาที่มากขึ้นจริง ๆ โดยใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 85 ปี ครับ..(ปัจจุบัน ปี 2564)

จากหนังสืออนุสรณ์ แม่โจ้ 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)

ปี 2534 ที่แม่โจ้

เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึงของทีมองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ ในตำแหน่ง ประธานฝ่ายหารายได้ของ องค์การนักศึกษา ในอดีตกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันฯ นักศึกษาเป็นผู้ดูแลและจัดการกันเองทั้งหมดครับ เช่นการหารายได้ การขายเสื้อนายร้อย เสื้อคุณนาย การเช่าชุดครุย การทำแหวนรุ่น ตลอดจนการขายของที่ระลึกต่างๆ ครับ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กำกับดูแล และจัดหาเองเกลือบทั้งหมด ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ยังพอมีกิจกรรมอะไรเหลือให้ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ หรือไม่ ดังนั้นฝ่ายหารายได้ ของ อนม. เมื่อปี 2534 จึงเปรียบเสมือนกระทรวงการคลังของ อนม. ต้องหาเงิน มาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อขวัญและกำลังใจของทีมงาน หลังจากเสร็จภาระกิจของสถาบันฯแล้ว เช่นกินข้าวกัน เที่ยว หรือออกค่ายต่าง ๆ โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากสถาบัน แต่ฝ่ายหารายได้เป็นผู้สนับสนุนครับ…สนุก … มากครับ

อีกภาพที่เป็นที่ประทับใจ ในช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2533 ให้ภาพบรรยายนะครับ ผมเป็นคนๆหนึ่งในภาพครับ..