90 ปีคืนถิ่นแผ่นดินแม่ แม่โจ้รุ่น 55

ขอเชิญศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ทุกท่านร่วมงานพบปะสังสรรค์ 90 ปีคืนถิ่นแผ่นดินแม่ ที่สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่