แม่โจ้ ปรับเปลี่ยนไป

แม่โจ้ ในปัจจุบัน กับแม่โจ้ในอดีตที่ผ่านมา ในเรื่องของความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกัน ศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่ารุ่นแรกๆ ด้วยกันเอง ค่อยๆ เลือนหายไป ทั้งนี้เนื่องมาจาก กิจกรรมบางเรื่อง บางกิจกรรม ไม่สามมารถทำได้ ด้วยเงื่อนไขของโรคติดต่อ โควิด 19 แม่โจ้ รุ่น 85 (มิถุนา 2563) น่าจะเป็นรุ่นแรกที่ไม่มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปัจจุบัน ปี 2565 เป็นเวลาสองปีกว่าและกำลังจะเข้าปีที่ 3 ที่น่าจะไม่มีกิจกรรมดังกล่าวอีก นี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของแม่โจ้ ที่ต้องบันทึกไว้ ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลด บางกิจกรรม เพื่อแม่โจ้ของเราในอนาคตต่อไปครับ..รักแม่โจ้ครับ..