แม่โจ้ครบรอบ 70 ปี

ประวัติความเป็นมาของ แม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้..เป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยาย เมื่อประมาณ ปี พศ.2546