อาคารชูติวัตร์ แม่โจ้

อาคารชูติวัตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 เมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ยุคสมัยอาจารย์ไสว ชูติวัตร ยังเป็นอาจารย์ใหญ่ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ภาพในอดีต