อันเป็นที่เคารพบูชา

ถ้าพูดถึงลูกแม่โจ้ สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจ ของลูกๆ คือ ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับสถาบันแห่งนี้ครับ มีภาพถ่ายเมื่อหลายปีก่อนเทียบกับ ณ ปัจจุบััน 2564 ให้ทุกท่านครับ

จากหนังสือแม่โจ้ อนุสรณ์ ปี 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ในอดีต ปี 2533 (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ณ ปัจจุบัน ปี 2551 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)