หอระฆังแม่โจ้ รุ่น 55

เมื่อปี 2535 หลังจากเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และสำเร็จการศึกษาในปี 2535 ทางคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55 ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราจะสร้างอนุสรณ์อะไรให้กับสถาบันฯแห่งนี้ ได้รับคำตอบจากอาจารย์ คือสร้างหอระฆังที่บริเวณสระเกษตรสนาน แทนอันเดิมที่เก่า โดยโครงสร้างเป็นคลอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ หลายแสนบาท จึงได้เกิดอนุสรณ์สถาน หอระฆังแม่โจ้รุ่น 55 ขึ้น เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตั้งแต่นั้นมาครับ เป็นความภาคภูมิใจของรุ่น 55 มาจนถึงปัจจุบัน

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากสร้างแทนอันเดิมที่ชำรุด ในปี พศ. 2537

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ.2556

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ. 2565