คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55

  • ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 facebook : maejo 55
  • กลุ่มไลน์แต่ละสาขารวม 16 สาขา 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/401/402/403
  • การขอเข้าร่วมกลุ่มต้องได้รับอนุมัติจาก admin ของแต่ละกลุ่มจะพิจารณาครับ
  • กิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55