“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

งานหนักไม่เคยฆ่าคน ใครที่ตายเพราะงานหนัก ครูจะสร้างอนุสาวรีย์ ไว้ให้ในแม่โจ้ ” เป็นคำกล่าวให้โอวาทของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ (อาจารย์บุญศรี วังซ้าย) เนื่องในโอกาส วันไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2497 ที่อาคารหอประชุมชูติวัตร หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู ในวันนั้น โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในวันดังกล่าวจำนวน หลายร้อยคน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 221 คน (แม่โจ้ รุ่น 20) ที่เพิ่งจะผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเป็นเวลา 5 วัน และได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า “เห็นใจ เข้าใจ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของนักเรียนแม่โจ้ทุกคน นักเรียนทั้งหมดนี้พร้อมที่จะเผชิญงานหนักทุกอย่าง ความรับผิดชอบในการเรียน และการงานระหว่างการศึกษาต่อไป” (ธนิต มะลิสุวรรณ 2558 อนุสรณ์ 100 ปีชาตกาล อาจารย์บุญศรี สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ )

ฝู้เขียนได้สัมผัสกับ “วจนโอวาท (สมนึก แกล้ววิกย์กรรม แม่โจ้รุ่น 20)”เรื่องราวต่าง ๆ นี้ด้วยตัวเองแล้ว เมื่อครั้งเข้ามาเรียนที่แม่โจ้เมื่อปี 2533 (แม่โจ้ รุ่น 55)ได้ผ่านความทุกข์ยากด้วยกันเกิดความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันกินอยู่หลับนอน มีชีวิตประจำวันขณะเล่าเรียนเหมือนกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้สร้างความรักความสามัคคีในแม่โจ้รุ่น 55 ด้วยกันเอง รวมทั้งเรากับรุ่นพี่ เรากับรุ่นน้อง ส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากแม่โจ้ทุกคนมีความรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์เก่าแม่โจ้หลายๆ รุ่นในเวลาต่อมา ครับ ขอบคุณแม่โจ้ครับ…