แม่โจ้ภาค

คือเลือดเนื้อพันผูก ลูกแม่เดียว “แม่โจ้”

เครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ ทุกรุ่น ในประเทศไทย รวมถึงชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ทุกภาค ทุกจังหวัดด้วยครับ

ได้แก่

1. ภาคเหนือ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ภาคกลาง

4. ภาคตะวันออก

5. ภาคตะวันตก

6. ภาคใต้

รวมถึงประชาสัมพันธุ์ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ในแต่ละจังหวัด ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ทุกรุ่นที่มีความประสงค์จะฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อติดต่อประสานงานเป็นเครือข่ายโยงใยทั่วประเทศ ครับ

1. (รุ่น 55)

รวมใจ ช่วยเหลือ และ แบ่งปัน..ครับ